Colegiul National |dq|Ion Creanga|dq|
Sala de curs
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Japoniei la Bucuresti
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Japoniei la Bucuresti
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Marii Britanii
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Marii Britanii

Impor­tant!

Infor­mații privind înscrierea în clasa a IX-​a, aici.

De reținut: La Colegiul Național ION CRE­ANGĂ cur­surile se des­fășoară în două schim­buri, cu ore de 50 de minute și 10 minute pauză, astfel:

  • schim­bul I (8:0013:50) — clasele a XI-​a și a XII-​a;
  • schim­bul II (14:0019:50) — clasele a IX-​a și a X-​a.

Cri­terii de admitere/​departajare pen­tru clasele cu specializările:

  • matem­at­ică — infor­mat­ică, inten­siv informatică;
  • ști­ințe ale naturii (cu studiul lim­bii japoneze, limba mod­ernă 2);
  • filolo­gie, inten­siv limba japoneză.