Colegiul National “Ion Creanga“
Sala de curs
Pre­mi­ile nu ne ocolesc!
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Japoniei la Bucuresti
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Japoniei la Bucuresti
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Marii Britanii
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Marii Britanii

PRO­CE­DURA privind vizualizarea lucrărilor pro­prii susținute în cadrul exa­m­enu­lui de bacalau­reat 2016aici

ANUNŢ IMPOR­TANTELIB­ER­ARE ACTE DE STUDII

  • SÂM­BĂTĂ, 16.07.2016, între orele între orele 8,0013,00, se vor elib­era diplomele de bacalau­reat şi foile matri­cole absol­venţilor care NU AU DEPUS CONTESTAŢIE
  • LUNI, 18.07.2016, între orele între orele 8,0013,00, se vor elib­era diplomele de bacalau­reat şi foile matri­cole absol­venţilor care au depus contestaţie.

Proba C

Repar­ti­zarea can­di­daților pen­tru proba audio și proba scrisă:

Proba D

Read more: Bacalau­reat 2016

inscriereAtenție! Mod­i­ficări la clasele cu spe­cializarea filologie.

Clasele a IX-​a, an șco­lar 20162017

Rezul­tatele tes­tu­lui de limba franceză din 1 august 2016

Luni, 1 august 2016, se susține tes­tul de limba franceză pen­tru admiterea în clasa cu spe­cializarea Filolo­gie — inten­siv limba franceză

Mod­ele de subiecte — proba de limba franceză (pen­tru clasa Filolo­gie — inten­siv limba franceză)

Anunț privind înscrierea în clasa a IX-​a (pro­gram, acte necesare)

Mod­ele cereri de înscriere

Rezul­tatele FINALE ale probei de ver­i­fi­care la limba engleză

Elib­er­area fişelor cu rezul­tatele obţinute se face în zilele de 12 iunie 2016, între orele 9:0015:00, la sec­re­tariatul Colegiu­lui Național „Ion Creangă”.

Octo­ber 2016
S M T W T F S
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Select Match­ing Event
Show unpub­lished events?

JEvents Leg­end